KBLS vēstures stunda

Šajā lapā atrodas 2016.-2017. gada KBLS vidusskolas vēstures stundu pārskati un uzdotie mājasdarbi. Jautājumi mājasdarbiem redzami teksta failos otrā slejā.

Datums Tēma Mājasdarbi Papildus lapas
10. septembris Pirmā diena
17. septembris 2. pasaules kara pārskats, gatavošavās prezidentam Gada pārskats
24. septembris LPSR sistēma un pirmie vadītāji Jaunvārdu blanka (piemērs)
1. oktobris LPSR pirmā ēra Izlasīt tekstus, atbildēt uz jautājumiem Mājasdarbu un tekstu lapa
15. oktobris LPSR otrā ēra
29. oktobris LPSR pārskats / polarizētā pasaule Stundā grupās atbildēt uz jautājumiem Stundā izsniegtā lapa
5. novembris Neatkarības atjaunošana Izlasīt tekstus, atbildēt uz jautājumiem Stundā izsniegtā lapa
12. novembris Latvijas politiskās partijas un valdība
3. decembris Latvijas vieta modernā pasaulē Atbildēt uz jautājumiem mājasdarbu lapā Mājasadarbu lapa
10. decembris Pārbaudījums
7. janvāris Salīdzinājumi 1: Darba iespējas
14. janvāris Trimda un attiecības ar trimdu Izlasīt tekstu, atbildēt uz jautājumiem Mājasadarbu lapa
21. janvāris Salīdzinājumi 2: Vide, zeme, daba Sākt domāt par vēstures grāmatiņas projektu
28. janvāris Grāmatas projekts 1: Izskaidrojums un tēmas izvēle Uzrakstīt pusi no domraksta Projekta plāns
11. februāris Grāmatas projekts 2: Atskaite un strādāšana Uzrakstīt otru pusi no domraksta
18. februāris Grāmatas projekts 3 / filmas "Ausma" skatīšanās Izlabot kāda cita skolēna domrakstu Labošanas rubrika
25. februāris Grāmatas projekts 4 / Pāvels Morozovs un "Ausma" Pārrakstīt savu izlaboto domrakstu Stundā izsniegtā lapa
4. marts Grāmatas projekts 5 / filmas "Mans vīŗs Andrejs Saharovs" skatīšanās Pārrakstīt iekavētos domrakstus
11. marts Grāmatas projekts 6 Sakārtot domrakstu struktūru Vajadzīga domraksta struktūra
18. marts Grāmatas projekts 7 / vēstures diskusijas Atdot iekavētos domrakstus
1. aprīlis Grāmatas projekts 8 / Historiogrāfija 1 Vēsture dažādos vēstures posmos
8. aprīlis Historiogrāfija 2