KBLS vēstures seminārs

Šajā lapā atrodas 2017.-2018. gada KBLS vidusskolas vēstures stundu pārskati un uzdotie mājasdarbi. Jautājumi mājasdarbiem skatāmi otrā slejā.

Datums Tēma Mājasdarbi Papildus lapas
16. septembris Pirmā diena Gada pārskats
23. septembris Latviešu raksti Izlasīt izsniegto tekstu un atbildēt uz jautājumiem Stundā izsniegtā lapa
30. septembris Latviešu raksti 2 Rakstu pārskats un punktiņu lapa
14. oktobris Latviešu raksti 3 Pabeigt veidot rakstu no izgrieztiem gabaliem Vienādmalu daudzstūru paraugs
21. oktobris Latviešu raksti 4 Cittautību salīdzinājums
28. oktobris Rakstu atkārtojums, Dr. Gunta Šmidchena viesošanās Gatavoties pārbaudījumam nākamajā sestdienā Raksti un dziesma
4. novembris Pārbaudījums par latviešu rakstiem Pirmais variants un otrais variants
11. novembris Dr. Gunta Šmidchena viesošanās
18. novembris Par neatkarību
2. decembris Latviešu valodas vēsture 1 - pirmssākumi Izlasīt izsniegto tekstu un atbildēt uz jautājumiem Stundā izsniegtās lapas
9. decembris Latviešu valodas vēsture 2 - vecā druka Pārtulkot vecās drukas burtus latviski Stundā izsniegtās lapas
6. janvāris Latviešu valodas vēsture 3 - valodas skaņas Izlasīt izsniegto tekstu un atbildēt uz jautajumiem Stundā izsniegtās lapas
13. janvāris Atkārtojums